தொழில்

 

SciTechnol இல், சிறந்த நிறுவனங்கள் சிறந்த யோசனைகளால் அல்ல, சிறந்த நபர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். எங்கள் குழுவைப் பற்றி நாங்கள் மிகவும் பெருமைப்படுகிறோம், அதேபோன்ற ஆர்வமுள்ளவர்களை எப்போதும் தேடுகிறோம்.

SciTechnol இல் உள்ளவர்கள் ஆரம்பகால பொறுப்பையும் சிறந்த அனுபவத்தையும் அனுபவிக்கும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர்.

எங்கள் குழு உறுப்பினர்களை முன்முயற்சி எடுத்து அவர்களின் பாத்திரங்களை வடிவமைக்க நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம். நாங்கள் அவர்களைக் கற்றுக் கொள்ளவும் வளரவும் ஊக்குவிக்கிறோம், அவர்களை சிறந்த தொழில் வல்லுநர்களாகவும் மக்களாகவும் மாற்றுவோம். சிறந்ததை விட குறைவான எதையும் தீர்க்காத நபர்களின் நிறுவனத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறோம்.

உற்சாகமா? எங்களுடன் சேர விரும்புகிறீர்களா? உங்கள் கதையையும் நீங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்க முடியும் என்பதையும் எங்களிடம் கூறுங்கள். contact@scitechnol.com இல் எங்களுக்கு எழுதவும்

SciTechnol உடன் உங்கள் வாழ்க்கையைத் தொடங்க ஆராய்ச்சியைத் தொடரும் மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள், ஆராய்ச்சி அறிஞர்களை அழைக்கிறோம்   . உலகில் பரந்த புவியியல் பரவலுடன் வரம்பற்ற வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்து, நிறுவப்பட்ட வெளியீட்டுக் குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருங்கள்.

உலகின் 5 முன்னணி நாடுகளில் கிளைச் செயல்பாடுகள் பரவியுள்ளதால், புதியவர்கள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவ நிபுணர்களுக்கான வாய்ப்புகளை நாங்கள் தொடர்ந்து பெறுவோம்.

உங்கள் மேம்படுத்தப்பட்ட பாடத்திட்ட வீட்டாவை அனுப்பவும். எங்கள் தேவைக்கு பொருந்தக்கூடிய எந்தவொரு வாய்ப்புக்கும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட CV மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ளப்படும்.