கணினி பொறியியல் & தகவல் தொழில்நுட்ப இதழ்

டேட்டா மைனிங்

டேட்டா மைனிங் என்பது பெரிய தரவுக் கிடங்குகளில் இருந்து கணினி உதவி செயல்முறை மூலம் தரவு பற்றிய அறிவை ஆராய்கிறது. தரவுச் செயலாக்கக் கருவிகள் எதிர்காலப் போக்குகள் மற்றும் நடத்தைகளில் அறிவு சார்ந்த முடிவுகளுடன் உதவுகின்றன மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள தகவல் வளங்களின் மதிப்பை மேம்படுத்துவதற்கு புதிய தயாரிப்புகள் மற்றும் அமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய மென்பொருள் மற்றும் வன்பொருள் தளங்களில் வேலை செய்வதற்கு உதவுகின்றன.

புள்ளியியல் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (நரம்பியல் நெட்வொர்க்குகள் மற்றும் இயந்திர கற்றல் போன்றவை) தரவுத்தள நிர்வாகத்துடன் தரவுத் தொகுப்புகள் எனப்படும் பெரிய டிஜிட்டல் சேகரிப்புகளை பகுப்பாய்வு செய்ய இந்த புலம் கருவிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

வணிகம் (காப்பீடு, வங்கி, சில்லறை விற்பனை), அறிவியல் ஆராய்ச்சி (வானியல், மருத்துவம்) மற்றும் அரசாங்க பாதுகாப்பு (குற்றவாளிகள் மற்றும் பயங்கரவாதிகளைக் கண்டறிதல்) ஆகியவற்றில் தரவுச் செயலாக்கம் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.