லா ப்ரென்சா மெடிகா

மனநல மருத்துவம் மற்றும் உளவியல் சிகிச்சை

மனநல மருத்துவம் என்பது பல்வேறு மருத்துவக் கோளாறுகளின் ஆய்வு, கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மருத்துவ சிறப்பு ஆகும். இது பல்வேறு சிகிச்சைகளை உள்ளடக்கியது, பெரும்பாலும் சிகிச்சை மற்றும் மருந்து இரண்டின் கலவையாகும். மனநல மருத்துவம் என்பது "ஆன்மாவின் மருத்துவ சிகிச்சை" என்று பொருள்படும் மனநல மருத்துவர்கள், இருமுனைக் கோளாறு, ஸ்கிசோஃப்ரினியா, கவலைக் கோளாறுகள் மற்றும் அடிமையாதல் உள்ளிட்ட மன நோய்கள் மற்றும் கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் மருத்துவ நடைமுறைகளைப் பயன்படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற மருத்துவர்கள். மனநோய்களைக் கண்டறிதல், மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் சிகிச்சை அளிப்பது மனநல மருத்துவர்களின் முக்கியப் பணியாகும். மனநல மருத்துவர்கள் தங்கள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கான பல்வேறு வகையான விருப்பங்கள் மற்றும் முறைகள் உள்ளன. மனநல மருத்துவர்கள் தங்கள் நோயாளிகளுக்கு உளவியல் சிகிச்சை, உளவியல் பகுப்பாய்வு, மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் ஆகியவற்றின் பொருத்தமான கலவையைப் பயன்படுத்தி சிகிச்சை அளிக்கின்றனர். உளவியல் சிகிச்சை தனிநபர்கள், குழுக்கள், தம்பதிகள் மற்றும் குடும்பங்களுடன் நடத்தப்படுகிறது. மன அழுத்தம், உணர்ச்சி மற்றும் உறவு சிக்கல்கள் அல்லது தொந்தரவான பழக்கங்களை சமாளிக்க மனநல மருத்துவர்கள் மக்களுக்கு உதவுகிறார்கள். உளவியல் சிகிச்சை, அல்லது பேசும் சிகிச்சைகளில் பல வேறுபட்ட அணுகுமுறைகள் உள்ளன: அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சைகள், மனோதத்துவ சிகிச்சைகள், மனோதத்துவ சிகிச்சைகள், முறையான மற்றும் குடும்ப உளவியல் சிகிச்சைகள், கலை மற்றும் விளையாட்டு சிகிச்சைகள், மனிதநேய மற்றும் ஒருங்கிணைந்த உளவியல் சிகிச்சைகள், ஹிப்னோ-உளவியல் சிகிச்சை மற்றும் அனுபவ நிர்மாணவியல்.