ஜர்னல் பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை மற்றும் அழகுசாதனவியல்

காயங்களை ஆற்றுவதை

காயம் குணப்படுத்துதல் ஹீமோஸ்டாசிஸ், வீக்கம், பெருக்கம் மற்றும் முதிர்வு என நான்கு கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. தோல் காயமடையும் போது, ​​​​நமது உடல் ஒரு தானியங்கி தொடர் நிகழ்வுகளை இயக்குகிறது, இது காயம்பட்ட திசுக்களை சரிசெய்வதற்காக அடிக்கடி "குணப்படுத்தும் அடுக்கு" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. சரியான குணப்படுத்தும் சூழல் நிறுவப்பட்டால், உடல் சோர்வு திசுக்களை குணப்படுத்தவும் மாற்றவும் சரியான வழியில் செயல்படுகிறது.