வாத நோய்: திறந்த அணுகல்

பாலிண்ட்ரோமிக் வாத நோய்

பாலிண்ட்ரோமிக் ருமாடிசம் என்பது ஒரு அரிய வகை அழற்சி மூட்டுவலி ஆகும், இது அரிதான எபிசோடிக் மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பாலிண்ட்ரோமிக் ருமாடிசம் என்பது ஒரு அரிய வகை அழற்சி மூட்டுவலி ஆகும், இது பொதுவாக 20 முதல் 50 வயதுக்குட்பட்டவர்களை பாதிக்கிறது. பாலிண்ட்ரோமிக்ஸ் வாத நோய்க்கான காரணம் தெரியவில்லை. பாலின்ட்ரோமிக் வாத நோயின் அறிகுறிகள் சூடான மற்றும் மென்மையான மூட்டுகள், மூட்டுக்கு மேல் தோல் சிவப்பாக இருப்பது, வீக்கம், வலி ​​மற்றும் வீங்கிய தசைநாண்கள் மற்றும் மூட்டைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் (பெரியார்டிகுலர் பகுதி), பொதுவாக உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருப்பது, சோர்வு, லேசான காய்ச்சல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட தோலின் கீழ் உள்ள முடிச்சுகள். மூட்டுகள்.