பெண்களின் உடல்நலம், சிக்கல்கள் மற்றும் பராமரிப்பு இதழ்

வெளியீட்டு நெறிமுறைகள் மற்றும் முறைகேடு அறிக்கை

வெளியீட்டு நெறிமுறைகள்

வெளியீட்டிற்காக, நெறிமுறை தரநிலைகள் உயர்தர அறிவியல் வெளியீடுகளை உறுதி செய்கின்றன, மேலும் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் மீதான பொது நம்பிக்கையுடன், மக்கள் தங்கள் கருத்துக்களுக்கு கடன் பெறுகிறார்கள்.

திருட்டு

பெண்களின் உடல்நலம், சிக்கல்கள் மற்றும் பராமரிப்பு இதழரால் வெளியிடப்பட்ட அனைத்து கட்டுரைகளும் அசல் கையெழுத்துப் பிரதிகளை வெளியிடுவதற்கு மட்டுமே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளன. எங்கள் இதழில் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதி அங்கீகரிக்கப்பட்ட மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி, ஆவணங்களில் உள்ள ஒற்றுமைகள் மற்றும் ஒன்றுடன் ஒன்று உரைகளைக் கண்டறியும்.

திருட்டு என்பது பொதுவாக மற்றவர்களுடைய எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. மேலும், சரியான மேற்கோள் இல்லாமல் முன்னர் வெளியிடப்பட்ட சொந்த ஆய்வின் ஒரு பகுதியை நகலெடுப்பதற்கு இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தப்படலாம். இத்தகைய சுயத் திருட்டு கல்வி எழுத்தில் சகிக்க முடியாதது மற்றும் ஆசிரியர்கள் முந்தைய படைப்புகளை பொருத்தமான முறையில் குறிப்பிடுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஒரு ஆசிரியரால் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட படைப்பு உண்மையான அர்த்தத்தில் அறிவியல் இலக்கியத்தின் சொத்தாக மாறுகிறது மற்றும் அதை நகலெடுக்க முடியாது. எனவே, திருடப்பட்ட ஆவணங்கள் திருட்டு ஒப்புதலைப் பெறும்.  

நகல் சமர்ப்பிப்பு

ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட அல்லது பத்திரிகைகளில் உள்ள எந்தவொரு கட்டுரையுடனும் ஒன்றுடன் ஒன்று அல்லது கணிசமாக தொடர்புடைய ஒரு வெளியீடு, நகல் அல்லது தேவையற்ற வெளியீட்டாகக் கருதப்படுகிறது. நகல் அல்லது தேவையற்ற சமர்ப்பிப்பு என்பது ஒரே மாதிரியான கையெழுத்துப் பிரதியாகும் (அல்லது ஒரே மாதிரியான தரவைக் கொண்டது), இது ஒரே நேரத்தில் பல்வேறு பத்திரிகைகளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. சர்வதேச பதிப்புரிமைச் சட்டங்கள், நெறிமுறை நடத்தை மற்றும் வளத்தின் செலவு குறைந்த பயன்பாடு ஆகியவை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதியின் அசல் தன்மையை உறுதி செய்கிறது.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதியானது அசலாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் வெளியிடுவதற்கான பரிசீலனையில் இருக்கும் போது வேறு எங்கும் வெளியிடப்பட்டிருக்கவோ அல்லது சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவோ கூடாது. APA நெறிமுறைகளின் (APA வெளியீடு கையேடு, 2010) படி, நகல் வெளியீடு ஒரு மீறலாகும், மேலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதியை உடனடியாக நிராகரிக்க அழைக்கப்படும்.

வெளியிடப்பட்ட அல்லது பதிப்புரிமை பெற்ற ஒரு உருவத்தை ஆசிரியர் மீண்டும் பயன்படுத்தினால், அந்த உருவம் மீண்டும் வெளியிடப்படுவதற்கு முந்தைய வெளியீட்டாளரிடமிருந்தோ அல்லது நகல் உரிமையாளரின் அனுமதியிலிருந்தோ ஆவணங்களை ஆசிரியர் வழங்க வேண்டும். மீறல் குறியீடு குறித்து ஆசிரியருக்குத் தெரியாமல் இருந்தால், பொருள் வெளியிடப்பட்டிருந்தால், நகல் பொருள் சமர்ப்பிப்பு மற்றும் நெறிமுறை மீறல் பற்றிய அறிவிப்பு ஏற்படும்.

மேற்கோள் கையாளுதல்

ஒரு குறிப்பிட்ட இதழில் வெளியிடப்படும் கொடுக்கப்பட்ட ஆசிரியரின் கட்டுரையின் மேற்கோள்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதே அடிப்படை நோக்கமாக இருக்கும் மேற்கோள்களைக் கொண்டதாகக் கண்டறியப்பட்ட எந்தவொரு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணமும் மேற்கோள் கையாளுதல் சம்மதத்தைப் பெறும்.

தரவு பொய்மைப்படுத்தல் அல்லது உருவாக்குதல்

சமர்பிக்கப்பட்ட ஆவணம் புனையப்பட்டதாக அல்லது சோதனை முடிவுகளைப் பொய்யாக்கியதாகக் கண்டறியப்பட்டால், அதுவும் படங்களைக் கையாளுதல் போன்ற பொய்யான அல்லது புனையப்பட்ட ஒப்புதலுக்கு உள்ளாகும்.

தவறான ஆசிரியர் பங்களிப்பு

பட்டியலிடப்பட்ட அல்லது குறிப்பிடப்பட்ட அனைத்து ஆசிரியர்களும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆராய்ச்சிப் பணிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்திருக்க வேண்டும் மற்றும் அதன் அனைத்து உரிமைகோரல்களையும் அங்கீகரிக்க வேண்டும். குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைக் குறிக்கும் குறிப்பிட்ட நபரை பட்டியலிடுவது அவசியம், இதில் மாணவர்களும் இருக்கலாம் அல்லது ஆய்வக தொழில்நுட்ப வல்லுனர்களாக இருக்கலாம்.

வட்டி முரண்பாடுகள்

வெளிப்படைத் தன்மையைப் பேணுவதற்கும், சாத்தியமான சார்பு பற்றிய தங்கள் சொந்தத் தீர்ப்புகளை உருவாக்குவதற்கு வாசகர்களுக்கு உதவுவதற்கும், ஆசிரியர்கள் விவரிக்கப்படும் அல்லது வழங்கப்படும் வேலை தொடர்பாக எந்தவொரு போட்டி நிதி நலன்களையும் அறிவிக்க வேண்டும்.

சமர்ப்பிப்பின் போது, ​​ஒவ்வொரு எழுத்தாளரும் சமர்ப்பித்த வேலையில் மோதல் அல்லது சார்பு அல்லது முடிவுகளில், கொடுக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அல்லது தாக்கங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் ஆதாரங்களில் ஏதேனும், நிதி நலன்கள் அல்லது ஒத்துழைப்புகள், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ இருந்தால் வெளிப்படுத்த வேண்டும். தொடர்புடைய நேரடி அல்லது மறைமுக கல்வி போட்டிக்கான நிதி.

இருப்பினும், கையெழுத்துப் பிரதியை ஏற்றுக்கொண்டால், வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் ஆர்வத்தின் முரண்பாடு பற்றிய தகவல் குறிப்பிடப்பட வேண்டும்.

முன்னர் வெளியிடப்பட்ட உள்ளடக்கத்தை மீண்டும் உருவாக்குவதற்கான அனுமதிகள்

பதிப்புரிமைதாரரிடமிருந்து பொருட்களை மீண்டும் உருவாக்க அனுமதி அவசியம். இந்த அனுமதிகள் இல்லாமல் கட்டுரைகளை நேரடியாக வெளியிட முடியாது.

நோயாளியின் ஒப்புதல் படிவங்கள்

நோயாளியின் தனியுரிமைக்கான உரிமையைப் பாதுகாப்பது மிகவும் அவசியம். தயவு செய்து, நோயாளிகளைக் குறிப்பிடும் நகல்களை அல்லது புகைப்படங்களை வெளியிடுவதற்கு அல்லது அவற்றை அங்கீகரிக்கக்கூடிய வேறு எந்தப் பொருளையும் வெளியிடுவதற்கான அனுமதியைத் தெளிவாக வழங்கும் உங்கள் சோதனைகளின் பிற கருப்பொருள்களை சேகரித்துப் பாதுகாக்கவும். இருப்பினும், ஒப்புதல் படிவத்தில் இது இல்லை என்றால், அதைப் பெற அல்லது ஆவணத்திலிருந்து அடையாளம் காணும் பொருளை அகற்றுமாறு கோரப்படுகிறது. இருப்பினும், பெறப்பட்ட அறிக்கை உங்கள் கையெழுத்துப் பிரதியின் 'முறைகள்' பிரிவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால், எடிட்டர்கள் ஏதேனும் ஒப்புதல் படிவங்களின் நகலைக் கோரலாம்.

ஆசிரியர்களின் கடமைகள்

ஜர்னலுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளில் எவை பத்திரிகையின் தற்போதைய தொகுதியில் வெளியிடப்பட வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் பொறுப்பு நிர்வாக ஆசிரியர் அல்லது/மற்றும் ஜர்னல் பெயரின் தலைமை ஆசிரியர். அவர் பத்திரிகையின் ஆசிரியர் குழுவின் கொள்கைகளால் வழிநடத்தப்படலாம் மற்றும் அவதூறு, பதிப்புரிமை மீறல் மற்றும் திருட்டு தொடர்பாக நடைமுறையில் இருக்கும் சட்டத் தேவைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படலாம்.

ஒரு ஆசிரியர் எந்த நேரத்திலும் கையெழுத்துப் பிரதிகளை அவற்றின் அறிவுசார் உள்ளடக்கத்திற்காக மதிப்பீடு செய்கிறார், ஆசிரியர்களின் இயல்பு அல்லது இனம், பாலினம், பாலியல் நோக்குநிலை, மத நம்பிக்கை, இனத் தோற்றம், குடியுரிமை அல்லது ஆசிரியர்களின் அரசியல் தத்துவம் உட்பட.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதியைப் பற்றிய எந்தத் தகவலையும், தொடர்புடைய ஆசிரியர், மதிப்பாய்வாளர்கள், சாத்தியமான மதிப்பாய்வாளர்கள், பிற தலையங்க ஆலோசகர்கள் மற்றும் வெளியீட்டாளர் ஆகியோரைத் தவிர வேறு யாருக்கும் ஆசிரியர் வெளியிடக்கூடாது.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கையெழுத்துப் பிரதியில் வெளியிடப்படாத பொருட்கள் ஆசிரியரின் வெளிப்படையான எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல் இல்லாமல் ஆசிரியரின் சொந்த ஆராய்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது.

வெளியிடப்பட்ட படைப்பில் உள்ள உண்மையான பிழைகள் வாசகர்கள், ஆசிரியர்கள் அல்லது ஆசிரியர் குழுவின் உறுப்பினர்களால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டால், அவை தவறான வேலையைச் செய்யாது, ஒரு திருத்தம் (அல்லது பிழை) கூடிய விரைவில் வெளியிடப்படும். காகிதத்தின் ஆன்லைன் பதிப்பு திருத்தப்பட்ட தேதி மற்றும் அச்சிடப்பட்ட பிழையின் இணைப்புடன் திருத்தப்படலாம். பிழையானது வேலை அல்லது அதன் கணிசமான பகுதிகளை செல்லாததாக மாற்றினால், திரும்பப் பெறுவதற்கான செயல்முறையைத் தொடங்கலாம். அவ்வாறான நிலையில், திரும்பப் பெறுவதற்கான காரணம் குறித்த விளக்கங்களுடன் திரும்பப் பெறுதல் தொடர்பு கூடிய விரைவில் வெளியிடப்படும். இதன் விளைவாக, திரும்பப் பெறுதல் பற்றிய செய்தி கட்டுரைப் பக்கத்திலும், திரும்பப் பெறப்பட்ட கட்டுரையின் pdf பதிப்பிலும் குறிப்பிடப்படும்.

கல்விப் பணியின் நடத்தை, செல்லுபடியாகும் தன்மை அல்லது அறிக்கையிடல் பற்றி வாசகர்கள், மதிப்பாய்வாளர்கள் அல்லது பிறரால் தீவிரமான கவலைகள் எழுப்பப்பட்டால், ஆசிரியர் ஆரம்பத்தில் ஆசிரியர்களைத் தொடர்புகொண்டு கவலைகளுக்குப் பதிலளிக்க அவர்களை அனுமதிப்பார். அந்த பதில் திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால், ஜர்னல் பெயர் இதை நிறுவன நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லும்.

வாசகர்கள், விமர்சகர்கள் அல்லது பிற ஆசிரியர்களால் எழுப்பப்படும் ஆராய்ச்சி அல்லது வெளியீட்டு முறைகேடு பற்றிய அனைத்து குற்றச்சாட்டுகள் அல்லது சந்தேகங்களுக்கு ஜர்னல் பெயர் பதிலளிக்கும். சாத்தியமான கருத்துத் திருட்டு அல்லது நகல்/தேவையான வெளியீட்டின் வழக்குகள் பத்திரிகையால் மதிப்பிடப்படும். மற்ற சந்தர்ப்பங்களில், ஜர்னல் ஆஃப் தற்கால மருத்துவக் கல்வி நிறுவனம் அல்லது பிற பொருத்தமான அமைப்புகளால் விசாரணையைக் கோரலாம் (முதலில் ஆசிரியர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு அந்த விளக்கம் திருப்தியற்றதாக இருந்தால்).

பின்வாங்கப்பட்ட தாள்கள் ஆன்லைனில் தக்கவைக்கப்படும், மேலும் அவை எதிர்கால வாசகர்களின் நலனுக்காக PDF உட்பட அனைத்து ஆன்லைன் பதிப்புகளிலும் திரும்பப் பெறுவதாகக் குறிக்கப்படும்.

மதிப்பாய்வாளர்களின் கடமைகள்

சக மதிப்பாய்வு ஆசிரியருக்கு தலையங்க முடிவுகளை எடுப்பதில் உதவுகிறது மற்றும் ஆசிரியருடனான தலையங்கத் தொடர்புகள் மூலம் கட்டுரையை மேம்படுத்துவதற்கு ஆசிரியருக்கு உதவலாம்.

ஒரு கையெழுத்துப் பிரதியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள ஆராய்ச்சியை மதிப்பாய்வு செய்ய தகுதியற்றவராக கருதும் அல்லது அதன் உடனடி மறுஆய்வு சாத்தியமற்றது என்று தெரிந்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நடுவர் எடிட்டருக்கு அறிவித்து மறுஆய்வு செயல்முறையிலிருந்து தன்னை மன்னிக்க வேண்டும்.

பரிசீலனைக்கு பெறப்பட்ட எந்த கையெழுத்துப் பிரதியும் ரகசிய ஆவணங்களாகக் கருதப்பட வேண்டும். ஆசிரியரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை தவிர மற்றவர்களுக்குக் காட்டப்படவோ அல்லது விவாதிக்கவோ கூடாது.

மதிப்பாய்வுகள் புறநிலையாக நடத்தப்பட வேண்டும். ஆசிரியரின் தனிப்பட்ட விமர்சனம் பொருத்தமற்றது. நடுவர்கள் தங்கள் கருத்துக்களை ஆதாரத்துடன் தெளிவாக வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

ஆசிரியர்களால் மேற்கோள் காட்டப்படாத தொடர்புடைய வெளியிடப்பட்ட படைப்புகளை மதிப்பாய்வாளர்கள் அடையாளம் காண வேண்டும். ஒரு கவனிப்பு, வழித்தோன்றல் அல்லது வாதம் முன்பு தெரிவிக்கப்பட்ட எந்த அறிக்கையும் தொடர்புடைய மேற்கோளுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். பரிசீலனையில் உள்ள கையெழுத்துப் பிரதிக்கும் அவர்களுக்குத் தனிப்பட்ட அறிவு உள்ள பிற வெளியிடப்பட்ட தாள்களுக்கும் இடையே ஏதேனும் கணிசமான ஒற்றுமை அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று இருந்தால், மதிப்பாய்வாளர் ஆசிரியரின் கவனத்திற்கு அழைக்க வேண்டும்.

சக மதிப்பாய்வு மூலம் பெறப்பட்ட சலுகை பெற்ற தகவல் அல்லது யோசனைகள் ரகசியமாக வைக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் தனிப்பட்ட நன்மைக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. தாள்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஆசிரியர்கள், நிறுவனங்கள் அல்லது நிறுவனங்களுடனான போட்டி, கூட்டு அல்லது பிற உறவுகள் அல்லது தொடர்புகளின் விளைவாக ஏற்படும் ஆர்வ முரண்பாடுகளைக் கொண்ட கையெழுத்துப் பிரதிகளை மதிப்பாய்வாளர்கள் கருத்தில் கொள்ளக்கூடாது.

எடிட்டர் மதிப்பாய்வாளர் தவறான நடத்தையை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வதோடு, ரகசியத்தன்மையை மீறுதல், வட்டி மோதல்களை அறிவிக்காமை (நிதி அல்லது நிதி அல்லாதது), ரகசியப் பொருளை முறையற்ற பயன்பாடு அல்லது போட்டி நன்மைக்காக சக மதிப்பாய்வின் தாமதம் போன்ற எந்தவொரு குற்றச்சாட்டையும் தொடர்வார். கருத்துத் திருட்டு போன்ற தீவிர மதிப்பாய்வாளர் தவறான நடத்தை பற்றிய குற்றச்சாட்டுகள் நிறுவன மட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும்.

ஆசிரியர்களின் கடமைகள்

அசல் ஆராய்ச்சியின் அறிக்கைகளின் ஆசிரியர்கள் நிகழ்த்தப்பட்ட வேலையின் துல்லியமான கணக்கையும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிய ஒரு புறநிலை விவாதத்தையும் முன்வைக்க வேண்டும். அடிப்படை தரவு காகிதத்தில் துல்லியமாக குறிப்பிடப்பட வேண்டும். ஒரு தாளில் போதுமான விவரங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் இருக்க வேண்டும், அது மற்றவர்களை வேலையைப் பிரதிபலிக்க அனுமதிக்கும். மோசடியான அல்லது தெரிந்தே தவறான அறிக்கைகள் நெறிமுறையற்ற நடத்தை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட படைப்பு அசல் மற்றும் எந்த மொழியிலும் வேறு எங்கும் வெளியிடப்படவில்லை என்பதை ஆசிரியர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும், மேலும் இது சரியான முறையில் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட அல்லது மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பிறரின் படைப்புகள் மற்றும்/அல்லது சொற்களை ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தியிருந்தால்.

பொருந்தக்கூடிய பதிப்புரிமைச் சட்டங்கள் மற்றும் மரபுகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். பதிப்புரிமை உள்ளடக்கம் (எ.கா. அட்டவணைகள், புள்ளிவிவரங்கள் அல்லது விரிவான மேற்கோள்கள்) பொருத்தமான அனுமதி மற்றும் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே மீண்டும் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு ஆசிரியர் பொதுவாக ஒரே ஆராய்ச்சியை விவரிக்கும் கையெழுத்துப் பிரதிகளை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பத்திரிகைகள் அல்லது முதன்மை வெளியீடுகளில் வெளியிடக்கூடாது. ஒரே கையெழுத்துப் பிரதியை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பத்திரிகைகளுக்கு சமர்ப்பிப்பது நெறிமுறையற்ற வெளியீட்டு நடத்தை மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது.

மற்றவர்களின் பணிக்கு சரியான அங்கீகாரம் எப்போதும் வழங்கப்பட வேண்டும். அறிக்கையிடப்பட்ட படைப்பின் தன்மையை தீர்மானிப்பதில் செல்வாக்கு செலுத்திய வெளியீடுகளை ஆசிரியர்கள் மேற்கோள் காட்ட வேண்டும்.

அறிக்கையிடப்பட்ட ஆய்வின் கருத்தாக்கம், வடிவமைப்பு, செயல்படுத்தல் அல்லது விளக்கம் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே ஆசிரியர் உரிமை இருக்க வேண்டும். குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்த அனைவரையும் இணை ஆசிரியர்களாகப் பட்டியலிட வேண்டும்.

ஒரு ஆசிரியர் தனது சொந்த வெளியிடப்பட்ட படைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க பிழை அல்லது தவறான தன்மையைக் கண்டறிந்தால், உடனடியாக பத்திரிகை ஆசிரியர் அல்லது வெளியீட்டாளருக்கு அறிவிப்பது மற்றும் காகிதத்தைத் திரும்பப் பெற அல்லது திருத்துவதற்கு ஆசிரியருடன் ஒத்துழைப்பது ஆசிரியரின் கடமையாகும்.

நெறிமுறைக் குழு ஒப்புதல்

அசல் மனித அல்லது விலங்கு தரவுகளைக் கையாளும் அனைத்து கையெழுத்துப் பிரதிகளிலும் முறைகள் பிரிவின் தொடக்கத்தில் நெறிமுறைகள் ஒப்புதல் பற்றிய அறிக்கை இருக்க வேண்டும். மேலும், குறிப்பிடப்பட்ட தகவல்கள் இருக்க வேண்டும்: பொறுப்பான நெறிமுறைக் குழுவின் பெயர் மற்றும் முகவரி, நெறிமுறை எண், குறிப்பிடப்பட்ட நெறிமுறைக் குழுவால் கூறப்படும் ஒப்புதல் தேதியுடன்.  

பத்தி அறிவிக்கலாம், எடுத்துக்காட்டாக:

"இந்த ஆய்வுக்கான நெறிமுறை ஒப்புதல் பல்கலைக்கழகத்தின் பெயர் அல்லது மருத்துவமனைகளின் நெறிமுறைக் குழுவால், குறிப்பிட்ட இடத்தில், குறிப்பிட்ட தேதியில் வழங்கப்பட்டது."

மேலும், மனித பங்கேற்பாளர்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளுக்கு மேலே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, சம்பந்தப்பட்ட பங்கேற்பாளர்களிடமிருந்து எழுத்துப்பூர்வ தகவலறிந்த ஒப்புதலைப் பெற்றுள்ளீர்கள் என்பதைத் தெளிவாகக் குறிப்பிடுவது அவசியம். குறிப்பிட்ட நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட பிரகடனத்தின் சமீபத்திய பதிப்பைப் பார்க்கவும். இதேபோல், விலங்குகளை உள்ளடக்கிய சோதனைகள், நீங்கள் விலங்கு பராமரிப்பு மற்றும் உரிமம் வழங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வழங்க வேண்டும், அதன் கீழ் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அறிக்கை செய்யப்படுகிறது. இது ARRIVE அறிக்கையின்படி வழங்கப்பட வேண்டும் (ஆராய்ச்சியில் உள்ள விலங்குகள்:  Vivo  சோதனைகளில் அறிக்கை செய்தல்). எவ்வாறாயினும், நெறிமுறை அனுமதி கட்டாயமாக இல்லாவிட்டால் அல்லது நெறிமுறை கோரிக்கைகளின் தரத்திலிருந்து ஏதேனும் விலகல் அல்லது மாற்றம் இருந்தால், குறிப்பிட்ட காரணத்தைக் குறிப்பிடுவது அவசியம்.

இருப்பினும், நெறிமுறை ஒப்புதலுக்கான ஆதாரத்தை வழங்க ஆசிரியர்கள் உங்களிடம் கேட்கலாம் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். தவிர, தேசிய மருந்து ஏஜென்சியிடமிருந்து (அல்லது அதுபோன்ற) ஒப்புதல் இருந்தால், தயவுசெய்து இதைக் கூறி விவரங்களை வழங்கவும், உரிமம் பெறாத மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவதைப் பற்றி விவாதிக்கும்போது இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்