ஜர்னல் ஆஃப் ஹைட்ரஜியாலஜி & ஹைட்ராலஜிக் இன்ஜினியரிங்

ஐசோடோப்பு ஹைட்ராலஜி

ஐசோடோப்பு ஹைட்ராலஜி என்பது ஹைட்ராலஜியின் ஒரு துறையாகும், இது ஐசோடோபிக் டேட்டிங் மூலம் நீரின் வயது மற்றும் தோற்றம் மற்றும் ஹைட்ராலஜிக் சுழற்சியில் இயக்கம் ஆகியவற்றை மதிப்பிடுகிறது. நீர் பயன்பாட்டுக் கொள்கை, நீர்நிலைகளை வரைபடமாக்குதல், நீர் விநியோகங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கு இந்த நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இது பல தசாப்தங்களாக மழை, ஆற்றின் அளவு மற்றும் பிற நீர்நிலைகளை அளவிடுவதற்கான கடந்த முறைகளை மாற்றுகிறது அல்லது நிரப்புகிறது. அனைத்து நீரையும் உருவாக்கும் ஆக்ஸிஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஐசோடோப்புகளின் மாறுபட்ட விகிதங்களின் அடிப்படையில் நீர் மூலக்கூறுகள் தனித்துவமான கைரேகைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஐசோடோப்புகள் அவற்றின் கருக்களில் நியூட்ரான்களின் மாறி எண்களைக் கொண்ட அதே தனிமத்தின் வடிவங்கள். பொதுவாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட பயன்பாட்டில், பனி அல்லது பனியின் வயதைக் கண்டறிய நிலையான ஐசோடோப்புகளைப் பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது, இது கடந்த கால காலநிலையின் நிலைமைகளைக் குறிக்க உதவும். மற்றொரு பயன்பாடானது, நீர்ப்பிடிப்பு நீரியல் துறையில் நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் மற்றும் நீரோடை பாய்ச்சலில் இருந்து அடிப்படை ஓட்டத்தை பிரிப்பதை உள்ளடக்கியது. நிலத்தடி நீரின் கையொப்பங்களை நன்கு மாதிரி மூலம் அடையாளம் காணலாம், நீரோட்டத்தில் உள்ள கூட்டு கையொப்பம், எந்த நேரத்திலும், நீரோடையின் எந்த பகுதி நிலப்பரப்பில் இருந்து வருகிறது மற்றும் எந்த பகுதி நிலத்தடி ஓட்டத்திலிருந்து வருகிறது என்பதற்கான குறிகாட்டியாகும்.