கால்நடை அறிவியல் & மருத்துவக் கண்டறிதல் இதழ்

கால்நடை மருத்துவ அறிவியல்

கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் என்பது கால்நடை அறிவியலின் துறைகளில் ஒன்றாகும், இது விலங்குகளுடன் முக்கியமாக துணை விலங்குகள் தொடர்பான சிக்கல்களின் மருத்துவ அம்சங்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. கால்நடை மருத்துவ மருத்துவத் துறையானது துணை விலங்குகள், குதிரைகள், உணவு மற்றும் நார்ச்சத்து விலங்குகள் மற்றும் கவர்ச்சியான, வனவிலங்குகள் மற்றும் விலங்கியல் இனங்கள் தொடர்பான கண்டுபிடிப்பு, அறிவுறுத்தல் மற்றும் சேவையை நடத்துகிறது. இதில் கதிரியக்கவியல், மயக்கவியல், இருதயவியல், நரம்பியல், தோல் மருத்துவம், சிறு விலங்கு அறுவை சிகிச்சை, சிறிய விலங்கு மருத்துவம், கண் மருத்துவம், குதிரை அறுவை சிகிச்சை, குதிரை மருத்துவம் மற்றும் விலங்கு இனப்பெருக்கம் ஆகிய பல்வேறு துணைப் பிரிவுகள் உள்ளன. கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் முக்கியமாக பல்வேறு மருந்துகள், சிகிச்சைகள் மற்றும் மருத்துவ நடைமுறைகள் கவனிப்பு தேவைப்படும் விலங்குகளை பாதிக்கும் வழிகளை ஆராய்கின்றன. இது விலங்குகளை பாதிக்கும் பிரச்சனைகளின் காரணங்கள், கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை தொடர்பான பிரச்சனைகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. கால்நடை மருத்துவ அறிவியல், மருத்துவ உத்தி, சிகிச்சை அல்லது சாதனம் விலங்குகளின் நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்கு பாதுகாப்பானது மற்றும் பயனுள்ளதா என்பதை ஆராயும் ஆய்வுகளைக் கையாள்கிறது. நோய்களை ஆய்வு செய்வதற்கும் பயனுள்ள சிகிச்சைகள் பற்றியும் மருத்துவ அறிவியல்கள் சிறந்த வழியாகும், ஏனெனில் ஆய்வு செய்யப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்படும் நோய் ஒரு செயற்கை ஆய்வகச் சூழலில் திணிக்கப்படுவதற்குப் பதிலாக இயற்கையில் தன்னிச்சையாக நிகழும் ஒரு கரிம நிகழ்வாகும். மருத்துவ ஆய்வுகள் கடுமையான ஒழுங்குமுறை தரங்களைப் பின்பற்றுகின்றன. இந்த தரநிலைகள் விலங்குகளைப் பாதுகாக்கின்றன மற்றும் மீண்டும் உருவாக்கக்கூடிய ஆய்வு முடிவுகளை உருவாக்க உதவுகின்றன. அறிவை மேம்படுத்தும் மற்றும் விலங்குகளின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வை மேம்படுத்தும் ஆராய்ச்சி ஆய்வுகள் இதில் அடங்கும். அனைத்து மருத்துவ அறிவியல் ஆராய்ச்சி ஆய்வுகளும் கவனமாக திட்டமிடப்பட்டு, விலங்குகள் சம்பந்தப்பட்ட முன்மொழியப்பட்ட பரிசோதனையை மதிப்பாய்வு செய்யும் வல்லுநர்கள் ஒவ்வொரு ஆய்வுக்கும் ஒப்புதல் அளிப்பதற்கு முன்பு பல பரிசீலனைகளை எடைபோடுகிறார்கள்.