தாவர உடலியல் மற்றும் நோயியல் இதழ்

நோக்கம் மற்றும் நோக்கம்

ஜர்னல் ஆஃப் பிளாண்ட் பிசியாலஜி & பேத்தாலஜி (ISSN: 2329-955X)  என்பது ஒரு சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட அறிவார்ந்த இதழ் மற்றும் அசல் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள் ஆகியவற்றின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தற்போதைய முன்னேற்றங்கள் பற்றிய முழுமையான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. , குறுகிய தகவல்தொடர்புகள், முதலியன தாவர உடலியல் & நோய்க்குறியியல் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் அவற்றை ஆன்லைனில் எந்த கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் அல்லது உலகளாவிய ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வேறு எந்த சந்தாவும் இல்லாமல் அணுகக்கூடியதாக ஆக்குகிறது.