ஜர்னல் ஆஃப் ரிஜெனரேட்டிவ் மெடிசின்

மொழிபெயர்ப்பு மருந்துகள்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவமானது மருத்துவ நடைமுறையில் புதிய அறிவைப் பயன்படுத்துவதை ஒருங்கிணைக்க முயல்கிறது மற்றும் ஆய்வகத்தில் உள்ள அறிவியல் கருதுகோள்களில் மருத்துவ அவதானிப்புகள் மற்றும் கேள்விகளை இணைக்கிறது. எனவே, இது ஒரு இருதரப்புக் கருத்தாகும், இது பெஞ்ச்-டு-பெட்சைடு காரணிகள் என்று அழைக்கப்படுபவை, இது அடிப்படை ஆராய்ச்சியின் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட புதிய சிகிச்சை உத்திகள் மருத்துவரீதியாக பரிசோதிக்கப்படுவதன் மூலம் செயல்திறனை அதிகரிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டது. புதிய சிகிச்சையின் பயன்பாடுகள் மற்றும் அவற்றை எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம். மொழிமாற்ற மருத்துவம் நோய் செயல்முறைகளின் குணாதிசயங்களை எளிதாக்குகிறது மற்றும் நேரடி மனித அவதானிப்பின் அடிப்படையில் புதிய கருதுகோள்களை உருவாக்குகிறது.

மொழிபெயர்ப்பு அறிவியல், மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவ மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம் ஆகியவற்றின் வரையறைகள் மேலும் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டியிருந்தாலும், நோயாளியின் விளைவுகளை மேம்படுத்துவதில் மொழிபெயர்ப்பு அறிவியல் மற்றும் மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்திற்கான ஆதாரங்கள் வளர்ந்து வருகின்றன. மருத்துவ மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம், புதிய உயிரி தொழில்நுட்பங்கள், உயிரியல் பொருட்கள், உயிரியல் பொறியியல், நோய் சார்ந்த உயிரியக்கவியல், செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு மருத்துவம், ஓமிக்ஸ் அறிவியல், பயோ இன்ஃபர்மேடிக்ஸ், பயன்பாட்டு நோயெதிர்ப்பு, மூலக்கூறு மருத்துவம் ஆகியவற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட முக்கியத்துவத்துடன் முன் மருத்துவ ஆராய்ச்சிகளை மருத்துவ பயன்பாட்டிற்கு மொழிபெயர்ப்பதற்கான அறிவியல் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விசாரணைகளை உள்ளடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இமேஜிங், மருந்து கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மேம்பாடு, மற்றும் கட்டுப்பாடு மற்றும் சுகாதார கொள்கை.

மருத்துவ மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம், மருத்துவப் பயன்பாடு, பிந்தைய மரபணு அறிவு மற்றும் அனுபவம் மற்றும்/அல்லது சிக்கலான கூடுதல் நிலைகளை பிரதிபலிக்கும் புதிய துறைகளுக்கான நாவல் கண்டறிதல்/முன்கணிப்பு மற்றும் சிகிச்சைகள் பயனடையும் மற்றும் மேம்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூகம், கல்விக்கூடங்கள் மற்றும் தொழில்துறைகள் மற்றும் பொது மற்றும் தனியார் மாதிரிகள் ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள இடைமுகம் மற்றும் முன்னுதாரணங்களில் உள்ள உயிரியல் நெறிமுறைகளை நாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். மொழியியல் மருத்துவம், பயோமெடிக்கல் பணியாளர்களை பராமரித்தல் அல்லது விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் உயிரியல் மருத்துவ அறிவியலில் இளைஞர்களை ஈர்க்கும் மற்றும் தக்கவைக்கும் கல்வித் திட்டங்களைப் பராமரிக்க வேண்டும்.

தற்போதைய கண்ணோட்டத்தில், மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம் மேலும் பல துறைசார்ந்ததாக மாறி வருகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, மரபியல் மற்றும் பிற துறைகளில் இருந்து அதிக அளவு தரவுகள் கொட்டப்படுவதைச் சமாளிக்க ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு புதிய கணக்கீட்டு அணுகுமுறைகள் தேவை, மேலும் இயற்பியல் மற்றும் பொருள் அறிவியலில் புதிய முன்னேற்றங்கள் மருத்துவ நிலைமைகளைப் படிக்க அல்லது கண்டறிய புதிய அணுகுமுறைகளை வழங்குகின்றன.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்